Loading...

Vippe – god daglig træning

En vippe kan bruges til forskellige formål i den daglige træning alt afhængig, hvad det er man ønsker at arbejde med.

Trec og agility
Trec og agility er blevet meget populære sportsgrene inden for ridesporten. Her er ”Ride over en bro” en af øvelserne. Broen kan være en fast bro, en hængebro eller en vippebro.  Målet med øvelsen er, at rytteren på hensigtsmæssig og korrekt adfærd kan ride hesten sikker og trygt over broen. Rytterens indvirkning på hesten skal være korrekt og hesten skal være villig. Øvelsen udføres i skridt.

Trail
Her skal hest og rytter gennem en forhindringsbane, som skal forstille nogle af de forhindringer man vil komme ud for, hvis man red i naturen. Her er bro eller vippebro ofte en af forhindringerne men dog ikke obligatorisk. Som i Trec og agility gælder det om at hest og rytter kommer sikker og trygt over forhindringen.

Adfærd, balance, koordinerings – og propriotræning
Det er hovedsageligt her, jeg synes at vippebroen kommer til sin ret. Har man en usikker hest, kan broen være en super træning i trygge omgivelser. Man arbejder et sted hvor hesten er tryg og det er muligt at lave langsom tilvænning. (Dette er utrolig vigtigt)

Den kan også bruges som balance og koordinerings træning. Træningen på vippe broen stimulerer den proprioceptive sans, hvorved sammenspillet mellem led og muskler forbedres. Træning på vippebroen aktiverer hestens core-muskulatur (de stabiliserende muskler) Herved kan vi opnå en mere holdbar hest og på sige undgå skader. Den kan også bruges som genoptræning – så skaden ikke sker igen.

Du kan læse om propriotræning her 

Bestilling:

Vippe broen laves kun på bestilling og mod forudbetaling. 

Pris: 2000 kr. 

Her kan du se billeder af min hoppe Tio, som er i genoptræning efter en skade.