Loading...

SIT - Strukturel Integrations Terapi

Strukturel integrations terapi er en unik måde at arbejde med hesten på. Det er et system, hvor hele kroppen arbejdes igennem, hvor de fleste problemer i bevæge apparatet afhjælpes. Formålet med behandlingen er, at få kroppen til at fungere
bedst muligt i forhold til, hvad den har med sig i bagagen.

Kroppen
Kroppen betragtes som en helhed. Alt er forbundet og afhængig af hinanden.  Når jeg behandler arbejder jeg i bindevævet som omgiver det meste af kroppen. Det ligger omkring musklerne, organerne og under huden. Derved kan jeg lave strukturelle ændringer som vil kunne ses på hestens kropsholdning. 

Forløb
I et forløb arbejdes der med hesten 7 gange med forskellige temaer.  Et tema kan være åndedrættet, nakke, hals og hovedet og hestens sider. 

De 5 første gange er en oprydningsfase og de 2 sidste er integrationsfaser. Det er de sidste 2 gange der gør, at arbejdet i det foregående behandlinger holder. 

Hvornår
Alle heste uanset alder vil have godt at sådan et forløb. Jeg anvender det til de heste jeg selv har fået ind, som jeg skal gøre klar til at blive omplaceret. Derved får jeg arbejdet hele deres krop igennem, samt jeg får arbejdet med de traumer hesten evt. måtte have med i bagagen.

Det er også et rigtig godt forløb til de heste, som gentagende gange skal have behandlinger, hvor behandlingen kun hjælper kortvarigt.

 

 

Oversigt over forløbet

SIT 1:

Her arbejdes der med hestens åndedræt og de muskler der har relation til åndedrættet.

Vejrtrækning kan vise om hesten har ondt i bestemte områder af kroppen. Hvis hesten bevæger bugen meget, når den trækker vejret, kan den have ondt i brystkassen. 

Du kan læse mere om hestens vejrtrækning her

SIT 2:

I denne behanlding arbejdes der med hundens sider. Dvs. forsiden af forbenene og forsiden af bagbenene.

Der arbejdes med siderne i forhold til hinanden og i forholde til hestens lodlinje.

SIT 3:

Her arbejdes der med musklerne på hestens inderside af benene og hestens bug.  

SIT 4: 

Bagsiden strækkes. Dvs. her arbejdes der med musklerne på bagsiden af bagbenene, hasemusklerne og ryggen. 

SIT 5:

Nakke, hals og hoved. Her arbejdes der i hudmuskler, samt de dybe muskler.

SIT 6:

Her starter den første del af integratrionsarbejdet. Vi arbejder med KST teknikker, Bonebending og tensigritiy

 SIT 7:

 Anden del af integrationsarbejder, hvor der arbejdes med anatomitrains.